مشاوره های حضوری در حال حاضر فقط در شهر تهران و کرج امکان پذیر می باشد.

مشاوره اختصاصی حضوری با ویژگی های ذیل:

مشاوره توسط اساتید برتر مشاوره کشور و دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی انجام می گیرد.

مشاوره ها هر دو هفته یک ساعت انجام می گیرد.

خدمات به شرح ذیل می باشد:

الف) مشاوره های شامل:

۱روش صحیح مطالعه

۲روش های صحیح تست زنی

۳روش های ایجاد تمرکز

ب) برنامه ریزی تحصیلی فردی (هفتگی، دو هفتگی، ماهانه)

ج) تحلیل آزمون های آزمایشی داوطلبان

د) تماس تلفنی با داوطلبان در زمانی که متعاقبا با داوطلب مشخص می گردد.

ه) ارائه گزارش روند تحصیلی داوطلبان به آقای اولادی و انعکاس راهکارهای استاد.

در تمام طول این مدت مشاوره به صورت مداوم پاسخ گویی سوالات شما به صورت آنلاین تلفنی و پیامکی خواهد بود.