بیوگرافی

به نام خدا

استاد هادي دهقاني

متولد:1356

سوابق کاری:

سابقه مشاوره در دبيرستان هاي مختلف از جمله
دبيرستان فرزانگان ١ و٢ تهران
فرزانگان سمنان
دبيرستان علامه حلي ٢
دبيرستان فرزانگان زينب
دبيرستان نمونه دولتي عاشورا و…

 

مهندس رضا اولادي

متولد:1367

سوابق کاری:

سابقه مشاوره در دبيرستان هاي مختلف از جمله
دبيرستان علامه حلي٢
دبيرستان نمونه رشد
دبيرستان فرزانگان
دبيرستان دخترانه باهنر و علويان و طلوع و شايستگان
دبيرستان امام جعفر صادق(ع)
دبيرستان تیزهوشان علامه حلی 7
دبيرستان دخترانه مشکوه
مولف كتاب علمي ترين متد انتخاب رشته

تالیفات:

۱) مولف كتاب علمي ترين متد انتخاب رشته