رتبه من

لیست دانش آموزان قبولی در رشته ریاضی فیزیک و تجربی

 1. ریاضی فیزیک

  • محمد سبحان اسفندیار مکانیک شریف
  • محسن جعفری صنایع شریف
  • علی رضا امامی مکانیک تهران
  • علی شهبازی مکانیک تهران
  • امیر حسین محمد پور مواد تهران
  • صادق محسن زاده برق امیر کبیر
  • مصطفی رنجوری صنایع امیر کبیر
  • مجتبی شیسی برق بهشتی
  • حسین نفیسی کامپیوتر بهشتی
  • محمد قاسمی کامپیوتر خواجه نصیر
  • امیر حسین صادقی نسب کامپیوتر علم و صنعت
  • محمد امین دژمان خط و سازه ریلی علم و صنعت
  • میثم آقا پور کامپیوتر شاهد
  • عرفان یزدان شناسان صنایع خواجه نصیر

 2. علوم تجربی

  • مسلم شهسواری پزشکی تهران
  • نیکان زرگرزاده پزشکی تهران
  • محمد عرفان اردستانی دندان پزشکی تهران
  • محسن عبداللهی داروسازی تهران
  • علی مهدوی دندان پزشکی بهشتی
  • سیاوش شیرزاد دندان پزشکی بهشتی
  • احمد بهرامی داروسازی بهشتی
  • وحید متقی پزشکی ایران
  • نسترن تقوایی پزشکی رشت
  • نرگس سعادتی پزشکی ایران
  • امید ناصحی پزشکی سمنان
  • محمدقاسم پزشکی همدان
  • محمد علایی پزشکی بندرعباس

به امید موفقیت شما دوستان و وارد شدن نامتان به این لیست